Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser

Додати планувальник#367

?

Було б непогано мати все в одному місці. Щоб можна було з діалогу відмітити час на співбесіду в планувальнику з примітками та подальшим нагадуванням про них

a month ago